Regulamin sklepu

1. Właścicielem sklepu internetowego wieszaknamedal.pl jest:

RG-Art Design

Rafał Górecki

Gęsice 20

55-216 Domaniów

REGON:  365103852

NIP: 912-17-71-729

2. Administratorem danych osobowych jest wieszaknamedal.pl (punkt 1)

3. "Przy transakcjach zawieranych na odległość w sklepie internetowym wieszaknamedal.pl   jest zastosowana ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827 ze zm.)

4. Dane podawane przez Państwa podczas zakupu muszą być aktualne i zgodne z prawdą, inaczej może doprowadzić to do błędnej realizacji zamówienia lub braku możliwości jego realizacji.

5. Ceny podane w sklepie internetowym wieszaknamedal.pl zawierają podatek 23% vat i wyrażone są w polskich złotych.

6. Wszystkie przedmioty sprzedawane w sklepie internetowym wieszaknamedal.pl są nowe lub wykonane na życzenie klienta.

7. Podczas składania zamówienia jest możliwość zakupu standardowego wieszaka a także na zamówienie.

8. Wysyłki pakujemy do 5 dni roboczych. Maksymalny czas oczekiwania na paczkę to 6 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) liczonych od daty otrzymania wpłaty, lub w przypadku wyboru dostawy za pobraniem daty złożenia zamówienia. W wyjątkowych przypadkach czas realizacji zamówienia może się wydłużyć do 7 dni roboczych za co z góry najmocniej przepraszamy.

9.  Sklep obsługiwany jest od poniedziałku do soboty  od godziny 7.00 do godziny 22.00, w soboty, niedziele i święta nie pracujemy.Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi do 24h roboczych od momentu otrzymania zapytania.

10. Zwrot

Zgodnie z ustawą o sprzedaży internetowej osoby prywatne mają prawo zwrotu towaru w przeciągu 14 dni liczonych od daty otrzymania zamówienia.

Przesyłek za pobraniem nie odbieramy.

Koszty przesyłki zwrotnej uwzględniamy jedynie w przypadku uzasadnionej* reklamacji.

Koszty zwracamy wyłącznie na polskie konta bankowe.

* prosimy o uzasadnienie co jest powodem reklamacji - mailowo, bądź na formularzu zwrotu

Zwrotowi nie podlega:

- Towar zamówiony na indywidualne (np. inny kolor niż w zamówieniu, zmodyfikowana treść, grafika lub rozmiar wieszaka.

Warunki zwrotu :

- Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o prawach o konsumenta, koszt odesłania towaru ponosi kupujący.

- Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

- Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć dokument potwierdzający fakt zawarcia umowy (np. paragon) oraz formularz odstąpienia od umowy.

Zwracamy się z prośbą o zapakowanie produktów w oryginalne opakowania w jakich je Państwo otrzymali, jeśli to możliwe wraz z całym kompletem metek. Zwracamy się z prośbą o dołączenie paragonu oraz formularza odstąpienia od umowy. Zawarty w przesyłce formularz oraz paragon usprawni nam procedurę zwrotu, dzięki czemu prędzej otrzymają Państwo zwrot za odstąpienie od umowy.

Adres na jaki należy odesłać przesyłkę:

RG-Art Design

Rafał Górecki

Gęsice 20

55-216 Domaniów

11. W przypadku otrzymania towaru uszkodzonego, czy też niezgodnego z zamówieniem prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy. W przesłanej wiadomości prosimy sprecyzować niezgodność, bądź określić rodzaj wady. Proszę, także załączyć kilka zdjęć rzeczy na podstawie których będziemy mogli Państwu zaproponować korzystne rozwiązanie sytuacji. Na powyższego maila otrzymają Państwo odpowiedź w przeciągu 24h od momentu jego otrzymania.

12. Informujemy, iż istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach mediacji. Możliwe jest skierowanie sprawy za zgodą obu stron umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między klientem, a sprzedawcą - art. 12 ust. 1 pkt 21 ww. ustawy.

13. Jest możliwość zamówień hurtowych po wcześniejszym uzgodnieniu warunków transakcji.

14. Nasze zdjęcia są objęte prawami autorskimi, tzn. są utworami ponieważ można im przypisać indywidualny oraz twórczy charakter (zob. art. 1 ust.1 ustawy). Należy pamiętać, że nie trzeba spełniać żadnych formalności, aby zdjęcie zostało objęte autorsko-prawną ochroną (art. 1 ust. 4 ustawy). W praktyce wystarczy więc, że zostanie utrwalone za pomocą aparatu/telefonu. Na każde wykorzystanie czyjegoś utworu (zdjęcia) potrzebna jest zgoda autora (ew. posiadacza praw autorskich majątkowych, jeśli twórcy przekazał komuś prawa autorskie)

15. Promocje i kody rabatowe w sklepie nie łączą się. W przypadku nie zastosowania się do tego punktu, zastrzegamy sobie prawo anulowania zamówienia bądź informacji o dopłacie przy nieregulaminowym wykorzystaniu kodów rabatowych. Każdy kod może zostać w jednym zamówieniu wykorzystany tylko raz. Kod rabatowy za zapis do newslettera, obowiązuje również tylko raz. 

16. Zapytania prosimy kierować za pośrednictwem skrzynki mailowej na adres rg_met@interia.pl

ZABRANIAMY WYKORZYSTYWANIA NASZYCH ZDJĘĆ AUTORSKICH ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE WWW.WIESZAKNAMEDAL.PL ANI W ŻADNYM INNYM SERWISIE, KTÓREGO NIE JESTEŚMY ADMINISTRATORAMI !!!

Za wykorzystywanie naszych zdjęć grożą konsekwencje prawne.

PRYWATNOŚĆ I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r

1. Administratorem danych osobowych jest RG-Art Design Rafał Górecki.

2. RG-Art Design Rafał Górecki  gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

3. Dane osobowe Klientów lub osób działających w ich imieniu są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu wykonania umowy o wykonywanie usług elektronicznych, a więc w celu umożliwienia założenia konta, utrzymywania konta i jego funkcjonalności, wysyłki newsletterów i wykonywania pozostałych usług elektronicznych, jak również w celu wykonywania umów, których stroną jest Klient lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy, tj. skutecznego złożenia Zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów RG-Art Design Rafał Górecki ., tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, m.in. w celu marketingu towarów i usług własnych (w formie papierowej), optymalizacji działania www.wieszaknamedal.pl, dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem w/w strony internetowej do potrzeb Klientów, statystyk oraz prowadzenia bieżącego kontaktu z Klientami. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania Newsletterów. Dane osobowe Klienta mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c RODO dla celów rachunkowo-księgowych, gdy realizacja umów i świadczonych usług elektronicznych związana jest z obowiązkami księgowo-podatkowymi wynikającymi z przepisów prawa.

4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie Klientowi profilu, w celu prowadzenia analiz lub przewidywania jego preferencji, zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem strony internetowej do potrzeb Klientów.

5. W przypadku konieczności realizacji Umowy dane osobowe Klienta mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu Towaru. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom RG-Art Design Rafał Górecki , jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.

6. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z www.wieszaknamedal.pl, m.in. w celu wykonywania usług elektronicznych, będą przetwarzane przez czas istnienia Konta. Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu realizacji Umów będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Dane osobowe dotyczące zrealizowanych Umów będą przechowywane dla celów podatkowo-księgowych przez okres całego istnienia działalności gospodarczej,od dnia realizacji poszczególnych Umów. Dane osobowe przetwarzane w celu wysyłania newsletterów (na co niezbędna jest odrębna zgoda Klienta) będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do założenia Konta i korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych przez www.wieszaknamedal.pl, jak również do składania Zamówień i zawierania Umów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z Usług Elektronicznych oraz brak możliwości składania Zamówień.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z NASZĄ AKTUALNĄ OFERTĄ I PROMOCJAMI